Page content

Kan ik terecht bij de osteopaat ten tijde van het coronavirus?

Kan ik terecht bij de osteopaat ten tijde van het coronavirus?

Coronavirus en osteopathie

Kunt u nog behandeld worden in de osteopathiepraktijk?

Nee. Alle osteopaten volgen het advies van de rijksoverheid en onze beroepsvereniging (NVO). De praktijken zijn tijdelijk tot 19 mei gesloten.

Tot en met 29-04 kon dat onder beperkte voorwaarden wel. Maar per 30-04 kan dat niet meer. De overheid heeft opnieuw besloten dat osteopathie niet is toegestaan tot tenminste 20-05, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De NVO betreurt dit en blijft zich inzetten voor de patiëntenbelangen die hier in het geding zijn.

Actueel

1 mei werd bekend dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de positie van osteopaten opnieuw bespreken. VWS heeft de  zojuist bericht dat ze in de loop van volgende week duidelijkheid te geven.

Uit gesprekken tussen de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) met IGJ is gebleken dat de Inspectie pleitbezorger is voor het (gedeeltelijk) heropenen van de osteopathiepraktijken. Belangrijk was dat we een aantal zaken konden aanleveren die inzicht geven in onze kwaliteit.

Leidraad en triageschema

Inmiddels heeft de Covid-19-werkgroep van de NVO een nieuwe versie van de leidraad geproduceerd. De conceptversie hiervan ligt bij IGJ en VWS voor input en opmerkingen. Na verwerking wordt de leidraad u toegestuurd.

Wilt u meer informatie?

Comment Section

0 reacties op “Kan ik terecht bij de osteopaat ten tijde van het coronavirus?

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.