VRAAGGESPREK.

Waarmee kan ik je helpen? Dat is de eerste vraag om te weten te komen waarmee ik je kan helpen.

 • Observeren hoe je beweegt. Daar begin ik al mee voordat de hand geschud wordt.
 • Luisteren naar je non-verbale communicatie geeft mij een indruk van je klachten of hoe je hiermee omgaat.
 • Ik luister naar wat je te zeggen hebt en noteer keywords van ons gesprek.
 • Ná onze afspraak maak ik een uitgebreid dossier op.
 • Mensen duiden perfect aan waar ze last hebben, bewust of onbewust. Naar de oorzaak daarvan ga ik op zoek.
 • Een duidelijke analyse van jouw probleem!

Ik wil een afspraak maken

ONDERZOEK.

Wat is belangrijk om te weten te komen? Tijdens het lichamelijk onderzoek richt ik mij op jouw fysieke functioneren.

 • Daar waar jij klachten hebt, wil ik weten of het goed beweegt.
 • Hoe werkt bijvoorbeeld je zenuwstelsel?
 • Is er een spier of pees kapot?
 • Testen hoe ver je in een gewricht komt, zegt iets over de mobiliteit ervan.
 • Hoe gespannen zijn je (bind)weefsels?
 • De belangrijkste vraag is: “Beweegt het? Waar het níet beweegt, dáár ligt de focus.
 • Alleen een goed onderzoek leidt tot een goede diagnose!

Ik wil een afspraak maken!

BEHANDELING.

Het resultaat is een op jou gericht behandelplan.

 • Lichaamsweefsels die niet soepel bewegen maak ik los.
 • Ik leg altijd uit wat ik doe, en waaróm!
 • Ik streef naar 3 à 4 behandelingen waarin er verbetering moet optreden en werk met jou samen aan je probleem.
 • Geen effectief resultaat? Dan zie ik dat als een niet zinvolle behandeling en adviseer ik je met het nemen van vervolgstappen.

Je behandeling bestaat uit mobiliserende technieken. Ter ondersteuning geef ik je advies en een huiswerkoefening mee om makkelijker te bewegen.

De kosten van een behandeling osteopathie worden deels vergoed door de aanvullende verzekering van je zorgverzekeraar. Wil je weten hoeveel? Klik dan hieronder om dat te weten te komen.

KOSTEN.

1e CONSULT €95 / VERVOLGCONSULT €80