De osteopaat wérkt met deze anatomie, op een functionele wijze, en klachtoplossend!

Wat is goede zorg?


"Ik zorg voor een doelgerichte aanpak voor jouw klachten. Mijn streven is om door middel klinisch redeneren tot een diagnose en een goede behandeling te komen. Mijn visie op goede zorg is de zorg waar jij als cliënt centraal staat, jouw hulpvraag gehoord wordt, je correct geïnformeerd en met een kritische blik behandeld wordt. Ook samenwerking met andere zorgverleners hoort daar bij."

Wat is mijn doel?


"Mijn doel is om iedere dag zo goed als het kan de klachten van een ander op te lossen. Ik zie het probleem van een ander als een mogelijkheid om een oplossing te vinden. 'Wat veroorzaakt je klachten?', 'Welk lichamelijk weefsel is daarvoor verantwoordelijk?''. De osteopaat is er voor de cliënt die actief op zoek is naar een oplossing voor zijn/haar fysieke klachten. De osteopaat is geschikt voor alle leeftijden, van 0 tot 100.

Waarom osteopathie?


"Osteopathie richt zich op het verbeteren van jouw gezondheid. Gezondheidsverbetering gaat gepaard met bewegen en activiteit. Iedere cel in jouw lichaam heeft die beweeglijkheid nodig om optimaal te kunnen blijven functioneren. Soms gaat daar wel iets in mis en zorgt het voor (pijn)klachten. De osteopaat onderzoekt niet alleen die ene bepaalde plaats waar de klacht zich presenteert, maar ook andere regio's. De osteopaat onderzoekt juist díe regio, naast het symptoomgebied waar je de pijn aanwijst."

Hoe doe je dat?


"Dat doet ik aan de hand van de juiste vraagstelling, een goed lichamelijk onderzoek, en daarop kan je gericht behandelen. Ik schep daarmee voorwaarden voor een beter functioneren. Hiermee wordt voorkomen dat de kwaal erger wordt, en... zoals zo vaak: verdwijnt. De osteopathische manuele technieken zijn soms hard (maar hebbelijk), soms heel mild, dat is afhankelijk van de klachten en jouw lichaam en/of leeftijd."