Page content

Wat is osteopathie?

Wat is osteopathie?

Wat is osteopathie?

Osteopathie (Grieks: ɒstɪˈɒpəθi) betekent letterlijk: ziekte van de beenderen. De naam is een samenvoeging van de woorden osteon (Grieks (οστό): bot) en pathos (Grieks (πάθος): lijden). Osteopathie is het gedachtegoed van de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still. Je zou denken dat de osteopaat de specialist is op het gebied van de botten, maar dat is niet zo. De osteopathie is niet een reguliere geneeswijze. Het is een alternatieve variant, een manuele beroepsgroep die werkt volgens osteopathische principes.

Osteopathie is een manuele methode om het bewegingsapparaat, de organen en (bind)weefsels in het lichaam te onderzoeken en te behandelen. De osteopaat spoort bewegingsbeperkingen in het lichaam op die in relatie staan met de klacht(en). Hij/zij behandelt deze functiestoornissen door middel van rustige manuele mobilisaties en manipulaties.

Wat is osteopathie

Ok, Google: “Wat is osteopathie?”

Hoe werkt de osteopaat?

Een van de belangrijkste principes van de osteopathie is dat het lichaam als eenheid bekeken wordt. Waar de mens klachten ervaart, is zeker niet altijd de oorzaak van de klacht. Denk bijvoorbeeld aan tintelingen in je vingers, bijvoorbeeld na gebruik van je tablet. De tintelingen ontstaan door inklemming en/of bewegingsbeperking van de gewrichten in de nek en/of rug en/of de borstkas. Of misschien ben je bekend met liesklachten? Hiervan kan de oorzaak ook elders liggen.

Een ander principe is de wisselwerking tussen structuur en functie. Een balletje klei is rond en kan je rollen. Een vierkant stukje klei is hoekig, maar kan je op de den duur wel laten rollen als je het structuur geeft. Een verstijfd gewricht verdient aandacht. De osteopaat mobiliseert de gewrichten en rondom gelegen (bind)weefsels. De kapsels worden beter doorbloed zodat het gewricht gewrichtssmeer ontvangt en minder stijf gaat aanvoelen.

Elke structuur in het lichaam behoeft een optimale functie en heeft een eigen specifieke mobiliteit. De osteopathische behandeling richt zich op het herstel van deze mobiliteit, daar waar deze verstoord is.

Het lichaam beschikt over zelfregulerende mechanismen. De mens herstelt zichzelf. Met een beetje hulp van de osteopaat die je ook nog vertelt welke oefeningen je kan doen en hoe je je levensstijl ietwat kan aanpassen, valt men niet zo gauw terug in zijn klachtenpatroon.

Waaruit bestaat een behandeling?

De osteopaat werkt manueel en baseert zijn technieken op de 3 R-en: routine, ritme en rotatie. De mobilisaties zijn dus rustige, ritmische en roterende bewegingen die inwerken op het gewricht, de spieren, de organen, de bindweefsels. Na het onderzoek worden de gevonden bewegingsverliezen behandeld. Na de behandeling bespreekt de osteopaat met de patiënt of er verbetering is opgetreden en worden er eventueel huiswerkoefeningen meegegeven om terugval te voorkomen.

Wil je meer weten? Klik dan hier voor meer informatie.

    Comment Section

    0 reacties op “Wat is osteopathie?

    Plaats een reactie


    *


    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.