Het microbioom

Het microbioom. Ken je dat?

In een veranderde omgeving zal het microbioom overdag slechter reageren dan ’s nachts. Waarom? PDS (prikkelbaredarmsyndroom, SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) en coeliakie worden allemaal door protonen beïnvloed. Protonen vormen de basis van de pH-schaal.

Hoe kun je dat hacken? Controleer eens met een RF-, trimeter- en gaussmeter en bemerk de verschillen in meting tussen dag en nacht. Als je omgeving van dag naar nacht enorm schommelt, kan dit om verschillende redenen: bovengronds, ondergronds… je omgeving verandert en dus ook je microbioom.

Inhoudsopgave

    1. Het microbioom, ken je dat?
    2. Microbioom in beweging
    3. Elektrische lading
    4. Voeding van het microbioom
    5. Bacteriën

Microbioom in beweging

Dus waarom zullen je EMF-meters overdag in dezelfde omgeving variëren? Zonlicht doet protonen rijzen 😄. Duisternis 🌑 doet ze condenseren. Is ons microbioom de natuurlijke EMF-meter van de darm op dezelfde manier als je apparaten? Yes !
Het microbioom verandert de tonus van de nervus vagus met het doel om de dichtheid van CSF in het vierde ventrikel 🧠 te veranderen om de stressrespons van je hersenen te veranderen. Dit houdt in dat uw microbioom verwant is aan je RF/ trimeter/gaussmeter-apparaten 🔌waarmee je je omgeving meet.

Deze meters geven verschillende meetwaarden op verschillende tijdstippen  van de dag en de nacht. Het zou op verschillende tijdstippen verschillende metingen MOETEN geven, omdat elektrische en magnetische velden🌍 dag en nacht veranderen. Vitamine A is een biomolecuul die het gedrag van de hersenen meet voor elektrische en magnetische velden. Je MICROBIOOM detecteert deze elektrische veranderingen!

Elektrische lading

Het zonlicht is een kathodestraal. Wanneer het overdag de aarde 🌍raakt, fungeert de aarde als een anode . Dit zorgt voor meer verdamping van water 🚣‍♂ op het aardoppervlak om meer protonen 👩‍🔬 te creëren om vervolgens deze te verdrijven in de atmosfeer 🌈. Tegelijkertijd zal het verdampingseffect meer elektronen van de aarde bevrijden, dat ons tensegrity-systeem 💪🏻 (dat via onze extremiteiten met de aarde is verbonden 🤸‍♂) is ontworpen om te verzamelen. We verzamelen en oogsten deze energie om fysiologisch werk op te slaan of te gebruiken om de weerstand van ons mitochondriaal membraan te verlagen . Dit vermindert de elektrische weerstand van mitochondriën en dit stimuleert autofagie 🐅 en niet de apoptose 💀. Overdag is het elektrische veld van de aarde hoger 🔝dan ’s nachts wanneer het licht afwezig is. Magnetische velden zijn echter weer ’s nachts hoger en dit is waarschijnlijk de reden waarom de slaap 😴 gekoppeld is aan een verlies van de elektrische DC-stroom bij diurnale dieren. Eigenschappen van de celoppervlakte worden bewerkstelligd door elektrische DC-stroom 👩‍🔧. Ze worden erkend als dé sleutelfactor die de hechting van bacteriën op oppervlakken beïnvloedt! Wanneer dit verandert, kan het microbioom zich overdag verplaatsen 🚴‍♂. Kritische oppervlakte-eigenschappen die veranderen aan de hand van DC-stroom zijn oppervlaktehydrofobiciteit 🚱, extracellulaire polymeren en elektrostatische oppervlak-lading. Celhydrofobiciteit wordt in het algemeen uitgelegd als een “afkeer 😨 van microbiële oppervlakken voor water”.

Voeding van het microbioom

We willen niet dat het microbioom bij daglicht met onze darmcellen is verbonden. We willen dat het in wisselwerking staat met voedsel om dit af te breken tot elektronen en protonen voor gebruik in onze mitochondriën. Hydrofobe interacties bepalen de sterke aantrekking tussen hydrofobe moleculen en oppervlakken in water 🏄‍♀. In biologische systemen zijn hydrofobe interacties de sterkste 💪🏻🦁 niet-covalente langetermijninteracties en worden ze beschouwd als een bepalende factor in microbiële adhesie aan oppervlakken. Dit beperkt de nachtelijke beweging van het microbioom 🦑. Extracellulaire stoffen zijn van cruciaal belang voor interacties tussen bacteriën en het oppervlak en de celhydrofobiciteit. Extracellulaire polysacchariden zijn de belangrijke extracellulaire stoffen. Hun bestaan, kwaliteit en samenstelling kunnen allemaal een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven. Het is bekend dat eiwitten🐣 en aminozuren de hydrofobe componenten van de extracellulaire polysacchariden vormen, terwijl de polysacchariden de meer hydrofiele componenten zijn. De netto elektrostatische ladingvan het oppervlak, meestal gemeten met de “zeta-potentiaal” op het celoppervlak, bepaalt de elektrostatische interactie tussen bacteriële cellen en oppervlakken.

De volgende 3⃣ geïoniseerde groepen worden beschouwd als bepalende elektrische eigenschap:
☝🏻 fosfaatgroepen die zijn betrokken bij (lipo)teichonzuren, 🤘🏻carboxylaat en
☝🏻👆🏻geprotoneerde aminogroepen van eiwitten.

Bacteriën

Het is aangetoond dat een directe elektrische stroom kan worden gebruikt om bacteriële loslating en beweging van oppervlakken te manipuleren  Elektrische manipulatie van bacteriën is mogelijk omdat bacteriële cellen over het algemeen negatief  geladen zijn, wat hun elektroforetische (Fysiotherapeuten zouden nog moeten weten wat elektroforese inhield… ?) beweging in gelijkstroomvelden bepaalt. Aangetoond werd ook dat een elektrische stroom van 800 μA het losraken van orale👄 bacteriële stammen van een conditioneringsfilm zou kunnen induceren. Een elektrische stroom van meer dan 40 mA werd gebruikt om een PSEUDOMONAS-stam te transporteren 🚚. De DC-effecten op bacteriële cellen zijn al tientallen jaren bestudeerd 👨🏼‍💻 en de onderzoeken zijn vooral gericht op de levensvatbaarheid 🏋‍♂, het metabolisme en het transport van de cellen. In het bijzonder hebben studies naar de levensvatbaarheid zich geconcentreerd op het gebruik van gepulseerde hoogspanning voor inactivering . Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de effecten van DC op de celoppervlakte-eigenschappen die betrokken zijn bij bacteriële hechting en beweging. Aangezien de elektrische DC-stroom ’s nachts tijdens de slaap 🛌🏻 in de mens verdwijnt, moeten we grote dagelijkse variaties in het microbioom verwachten 🔎. De meeste mensen zullen een mitochondriale ziekte hebben met een slecht regeneratievermogen 🤮😷🤒 (is dit het osteopathisch begrepen zelfherstellend vermogen…? :-);-)) vanwege een verlaagde DC-stroom overdag. DIT!! is de reden waarom mensen OVERDAG meer darmstoornissen hebben! Wanneer bacteriële soorten worden blootgesteld aan een elektrische stroom of aan geïnduceerde velden, dan wordt omgevingsstress op de bacteriële cellen gegenereerd.

Raad jij even waar al die omgevingsstress toch vandaan komt….🤔💭

Fill in the blanks below👇🏼

_________________

Reactie plaatsen

Zoek in online osteopathie blog