Page content

Hoe werkt osteopathie?

Osteopathie is toch wel naar mening een steeds meer bekend begrip. Toch is het nog een kleine groep die weet heeft van de inhoud van de werkwijze van de osteopathie. Maar hoe werkt osteopathie?

Osteopathie werkt op basis van de anatomie.

De osteopaat behandelt functiestoornissen vanuit de vooronderstelling dat deze kunnen worden gediagnosticeerd op grond van de mobiliteit van bindweefsel en dat zij door uitsluitend manuele technieken kunnen worden behandeld; de osteopathische behandelwijze valt in Nederland niet onder de reguliere geneeskunde maar is een complementaire geneeswijze, een aanvulling op de reguliere geneeswijze.

De Verenigde Staten heeft de osteopathie in 1966 wettelijk erkend. Daar maakt het deel uit van de reguliere geneeskunde.

In Groot-Brittannië is de osteopathische geneeswijze volledig erkend en juridisch geregeld.

België kent een wet met betrekking tot de osteopathie. In 1999 werd een kaderwet aangenomen, maar de invulling ervan werd voorlopig nog niet uitgevoerd. Commissies van osteopaten, artsen, pedagogen en juristen buigen zich reeds jaren over de invulling van de details.

Ook heeft Frankrijk sinds 2001 een wet over de erkenning van osteopathie en in Zwitserland is osteopathie een erkend gezondheidsberoep.

 

De verzekeraars in Nederland hebben de osteopathie ingedeeld onder de noemer alternatieve geneeswijzen. Er zijn verzekeraars die de osteopathie scharen onder de beweegzorg.

In Nederland is de osteopathie nog relatief jong: de eerste osteopaten vestigden zich in 1985. In 1987 is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie opgericht, gevolgd door het Nederlands Register voor Osteopathie in 1989. De osteopathie is gebaseerd op reguliere medische kennis over anatomie, neurologie, fysiologie en pathologie.