Page content

Vasoconstrictie

Wat is vasoconstrictie? 
Vasoconstrictie is de vernauwing van de bloedvaten door de daar aanwezige gladde spieren. Dit gebeurt onder andere door angiotensine II en endotheline.  Diverse aandoeningen maar ook medicatiegebruik en andere omgevingsfactoren verhogen de kans op deze toestand. Door de vernauwde bloedvaten is de bloedstroom vertraagd of geremd. Hierdoor krijgt de patiënt een bleke huidskleur en heeft hij het koud. Daarnaast zijn andere symptomen mogelijk. Een verandering in de levensstijl en medicatie zijn de belangrijkste behandelingsmethoden voor de vernauwde bloedvaten.