Privacybeleid Keuning Osteopathie

In dit privacybeleid leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik, en met welk doel ik dat doe. Ik raad u aan dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. Dit privacybeleid heeft betrekking op mijn website

https://keuningosteopathie.nl en gerelateerde diensten.

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op: 30 januari 2024

Keuning Osteopathie, (''Ik'') gevestigd in 's-Gravenhage, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacybeleid.


Keuning Osteopathie acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houd ik mij aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Dit privacybeleid zet uiteen hoe ik uw gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG.


GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Keuning Osteopathie aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met mij delen. Ik verzamel en maak gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Ik zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in dit beleid, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. 


SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS


Wanneer je mij een e-mail of een ander bericht verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Keuning Osteopathie of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. 


De volgende gegevens kunnen worden verzameld:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat deze praktijk onderdeel kan zijn van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type


GRONDEN VOOR VERWERKING


Ik verwerk uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Keuning Osteopathie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Ik verzamel uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS


Ik bewaar uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van dit privacybeleid. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.


UW RECHTEN


U heeft het recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Als u dat wilt, kunt u direct contact met mij opnemen. Ik zorg ervoor dat ik u een kopie bezorg van de gegevens die ik over u verwerk. Mogelijk moet ik uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Indien u gelooft dat de verstrekte informatie die ik over u verwerk niet juist is, dan kunt u contact met me opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat ik uw informatie verwijder, dan kunt u mij op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met me opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Ik zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


DELEN MET DERDEN


Ik zal uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met mij heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. AANPASSEN / UITSCHRIJVINGAls u uw gegevens aan wilt passen of u zich uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met mij op nemen. Zie contactgegevens onder link 'Afspraak maken'.


ANALYTICS


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe mijn bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zal ik deze gegevens pseudonimiseren.


COOKIES


Ik wil u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maak ik op mijn website gebruik van verschillende soorten cookies. Ik plaats bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van mijn webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal ben ik niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


BEVEILIGING


Ik zorg ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb  onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL; 
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


DERDEN


De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Ik -en mogelijk daarbij mijn werknemer- ben verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Als u vragen heeft over informatie die Keuning Osteopathie op of via zijn website verzamelt, dan kunt u contact opnemen met Keuning Osteopathie. Dit privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. Ik kan niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Ik adviseer u om ook het privacybeleid van deze partijen te lezen.