• "Osteopathie is een wetenschap. Het gebruik ervan is om de getroffenen te genezen. Het is een filosofie die de chirurgie, de verloskunde en de huisartspraktijk omhelst. Een osteopaat moet een verstandig mens zijn en zijn gezegde bewijzen door zijn werk. Theorieën heeft hij niet nodig, tenzij ze worden aangetoond. Osteopathie is voor mij een zeer heilige wetenschap. Het is heilig omdat het de helende kracht is in de hele natuur."
       - Dr. A.T. Still - Research and Practice


 • "Ons therapeutisch 'huis' is net groot genoeg voor osteopathie. Als er andere methoden worden ingebracht, moet er net zoveel osteopathie verdwijnen."
  - Dr. A. T. Still - Research and Practice


 • "Osteopathie is de wetenschap die bestaat uit zulke exacte, uitputtende en verifieerbare kennis van de structuren en functies van het menselijk mechanisme; anatomisch, fysiologisch en psychologisch, inclusief de chemie en fysica van de bekende elementen ervan. Hierdoor zijn bepaalde organische wetten en remediërende bronnen zichtbaar gemaakt in het lichaam zelf, waardoor de natuur - onder de wetenschappelijke behandeling die eigen is van de osteopathische praktijkvoering (afgezien van alle gewone methoden van vreemde, kunstmatige of mechanische principes) - moleculaire activiteiten en metabole processen kan herstellen van lichamelijke veranderingen, desorganisaties, verstoringen en daaruit voortvloeiende ziekten, en hun normale evenwicht van vorm en functie in gezondheid en kracht kan terug krijgen."
  - Mason W. Pressly, A.B., PhD, DO

 • "Osteopathie is die wetenschap van geneeswijze die de nadruk legt op:
  • de diagnose van ziekte door middel van fysieke methoden waarbij niet de symptomen, maar de oorzaken van ziekten worden ontdekt,
   verband houdt met verkeerde posities van weefsels, obstructie van de vloeistoffen en interferentie met de krachten van het organisme;
  • de behandeling van ziekten door wetenschappelijke hantering, in verbinding met welke de arts deze inherent en mechanisch gebruikt en past de inherente bronnen van het organisme toe om ziekten te overwinnen en gezondheid te herstellen, hetzij door het elimineren van of
   mechanische aandoeningen te corrigeren, waardoor de natuur het zieke deel kan herstellen, of door antitoxische en antiseptische voorwaarden te scheppen en om toxische en septische omstandigheden van het organisme of zijn delen tegen te gaan.
  • het toepassen van mechanische en operatieve heelkunde bij het plaatsen van gebroken of ontwrichte botten, het herstellen van snijwonden en het verwijderen van abnormale weefselgroei of weefselelementen wanneer deze een gevaar vormen voor het organisch leven."
- J. Martin Littlejohn, LLD, MD, DO
 • "Osteopathie is de wetenschap of de geneeswijze dat - met gebruikmaking van alle beschikbare diagnostische middelen - met het oog op het ontdekken van niet alleen de symptomen, maar ook de oorzaken van ziekten met inachtneming van de wetenschap van het menselijk lichaam en andere fysieke middelen, het corrigeren en het elimineren van alle afwijkingen in de fysieke relaties van de cellen, weefsels en organen van het
  lichaam, met name het corrigeren van verplaatsingen van organen of delen ervan, het ontspannen van samentrekkende weefsels, het verminderen van obstructies van vloeistofbewegingen, het oplossen van verstoringen van zenuwimpulsen, het neutraliseren en oplossen van septische of vreemde stoffen uit het lichaam; waardoor het normale fysiologische proces wordt hersteld, en waardoor het herstel van normale chemische en vitale relaties van de cellen, weefsels en organen van het lichaam kan plaatsvinden, resulterend in herstel van de gezondheid, door middel van de automatische stimulering en de werking van het zelfherstellend vermogen van het lichaam."
  - C.M. Turner Hulett, DO
 • "Osteopathie is een filosofie, een kunst en een wetenschap van de geneeskunde die haar therapeutische systeem stoelt op alle fundamentele, fysische, chemische en biologische wetenschappen, en op basis daarvan alle abnormale aandoeningen van het lichaam volgens de natuurwetten en vitale principes die het leven regeren behandelt; namelijk de aanpassing van al deze vitale krachten van het lichaam, of ze nu fysiek zijn,
  chemisch of mentaal, voor zover we hiervan kennis hebben."
  - C.H. Downing, MD, DO

 • "Een alomvattend diagnostisch en therapeutisch systeem gebaseerd op het gebruik van de onderlinge relatie tussen anatomie en fysiologie voor het onderzoek naar en preventie en genezing van ziekte."
  - Wilson, Perrin T., 1957
 • "De term 'osteopathie' is een woord dat werd gekozen om een nieuwe ontwikkeling in de wetenschap van de geneeskunde aan te duiden."
  - McConnell, 1906

 • "Osteopathie is die wetenschap die zo exact, uitputtend en verifieerbaar is
  kennis van de structuur en functie van het menselijk mechanisme, anatomisch,
  fysiologisch en psychologisch, inclusief de chemie en fysica van de bekende elementen,
  zoals bepaalde organische wetten en remediërende bronnen binnen het lichaam zelf ontdekbaar heeft gemaakt
  door welke aard onder de wetenschappelijke behandeling eigen aan de osteopathie praktijk, afgezien van
  alle gewone methoden van externe, kunstmatige of medicinale stimulatie, en in harmonieus
  in overeenstemming met zijn eigen mechanische principes, moleculaire activiteiten en metabole processen,
  kan herstellen van ontheemding, desorganisatie, verstoring en daaruit voortvloeiende ziekte
  en herwinnen zijn normale evenwicht van vorm en functie in gezondheid en kracht. "- Andrew
  Taylor Still, oprichter van osteopathie, Autobiography, 1e editie, 1897