Betekenis van het woord 'osteopathie'

Het kiezen van een naam voor een complexe wetenschap brengt onvermijdelijk met zich mee dat die naam niet alle facetten van die wetenschap belichten kan. Bestaat er eigenlijk wel een woord dat de volledige beschrijving van zijn vakgebied weergeeft?

Een naam is altijd een symbool. Zo is het woord 'osteopathie' eveneens symbolisch (sinds de grondlegger A.T. Still de naam osteopathie gaf aan waar hij zich altijd mee bezig hield: 22 juni 1874).

De reden van deze symbolische keuze ligt waarschijnlijk in het feit dat Still nooit iemand had gezien die in slechte gezondheid verkeerde en die tezelfdertijd ook geen 'beenderige afwijkingen' vertoonde. De vloeistoffen en de cellen in het lichaam zijn niet ziek, zijn ook niet ziekteverwekkend. Het zijn onder andere de beenderen die de positie en het verloop van de lichaamsvloeistoffen en -cellen verstoren. Osteopathie betekent dus niet: ziekte VAN de beenderen maar ziekte DOOR de beenderen.

Stills universele letselmechanisme munt uit door zijn eenvoud: een comprimerende/gecomprimeerde structuur geeft vaak een verstoorde functie. Het zou echter fout zijn te stellen dat de beenderen de 'boosdoeners' zouden zijn, en dat alle andere weefsels de 'slachtoffers' zouden zijnOok andere weefsels (spieren, pezen, ligamentenorganen, fasciën et cetera) kunnen de comprimerende structuur zijn en dus pathogeen zijn. Doch, hechten al deze structuren niet aan de beenderen vast?

Symbolisch is hemet andere woorden een perfecte keuze om van osteopathie te sprekenis het bot niet de hardste structuur in het lichaam? Is het bot niet het beste symbool voor de biomechanische wetten? Helaas leidt het woord 'osteopathie' zo vaak, té vaak tot misverstanden. In de meeste medische woordenboeken vindt men alleen maar de beschrijving terug van de ziekte 'osteopathie'. Soms leest men ook: '..vorm van kwakzalverij uit de USA overgewaaid...'. Er moet worden beklemtoond dat osteopathie geen therapievorm is van het musculoskeletale systeem (doch veel meer) en dat de beoefenaar van deze geneeskunst (die zich osteopaat noemt) geen kraker is (doch veel meer). Inderdaad worden alle weefsels door de osteopaat, direct of indirectaan een osteopathisch onderzoek onderworpen en zonodig gecorrigeerd.

 
Reactie plaatsen