Wat zijn osteopathische principes

Het is duidelijk dat niemand bij machte is om ieder deeltje informatie, die een osteopaat ooit zal nodig hebben, te presenteren. Osteopathische principes zijn natuurlijke of mechanische feiten die de filosofie van de osteopathie ondersteunen.

De feiten en principes kunnen worden verkregen uit de basiswetenschappen. Soms zijn de principes afgeleid van wetenschappelijke wetten van de anatomie, de fysica, de fysiologie, de biologie, de immunologie, enzovoorts... en kunnen zelfs van niet-osteopathische oorsprong zijn.

Klinische ervaring is belangrijk, doch wordt niet als 'wetenschappelijke wet' aanvaard. Principes prikkelen denkpatronen die het probleem helpen oplossen. Osteopathische principes zouden een uniek denkpatroon moeten prikkelen waarbij de osteopaat begrijpt, beslissingen neemt en efficiënt en veilig handelt in een bepaalde situatie.
Reactie plaatsen