Hoe werkt osteopathie?

Wat is osteopathie?


Osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van alle lichaamsdelen en voor het vaststellen van het aandeel hiervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen en dat zij door uitsluitend manuele technieken kunnen worden behandeld. Osteopathie gaat uit van de samenhang van 3 systemen; het bewegingsapparaat, de organen en het zenuwstelsel. De osteopathische behandelwijze valt in Nederland onder de beweegzorg.

Voor een optimale functie heeft elke structuur in het lichaam een eigen specifieke mobiliteit. Daar waar deze verstoord is, is de osteopathische behandeling gericht op herstel van deze mobiliteit. Door het herstel van mobiliteit kan de functie geoptimaliseerd en pijn verminderd worden met als streven een betere gezondheid van de patiënt.

Hoe werkt osteopathie?


Osteopathie werkt op basis van de anatomie. De osteopaat behandelt functiestoornissen vanuit de vooronderstelling dat deze kunnen worden gediagnosticeerd op grond van de mobiliteit van bindweefsel en dat zij door uitsluitend manuele technieken kunnen worden behandeld; de osteopathische behandelwijze valt in Nederland niet onder de reguliere geneeskunde maar is een complementaire geneeswijze, een aanvulling op de reguliere geneeswijze.
De Verenigde Staten heeft de osteopathie in 1966 wettelijk erkend. Daar maakt het deel uit van de reguliere geneeskunde.

In Groot-Brittannië is de osteopathische geneeswijze volledig erkend en juridisch geregeld.

België kent een wet met betrekking tot de osteopathie. In 1999 werd een kaderwet aangenomen, maar de invulling ervan werd voorlopig nog niet uitgevoerd. Commissies van osteopaten, artsen, pedagogen en juristen buigen zich reeds jaren over de invulling van de details.

Ook heeft Frankrijk sinds 2001 een wet over de erkenning van osteopathie en in Zwitserland is osteopathie een erkend gezondheidsberoep.

De verzekeraars in Nederland hebben de osteopathie ingedeeld onder de noemer alternatieve geneeswijzen. Er zijn verzekeraars die de osteopathie scharen onder de beweegzorg.

In Nederland is de osteopathie nog relatief jong: de eerste osteopaten vestigden zich in 1985. In 1987 is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie opgericht, gevolgd door het Nederlands Register voor Osteopathie in 1989. De osteopathie is gebaseerd op reguliere medische kennis over anatomie, neurologie, fysiologie en pathologie.


Reactie plaatsen