Kan de osteopaat de factuur in tweeën splitsen?

Nee.

Deze vraag wordt meer dan eens gesteld, en dat begrijp ik enerzijds wel. Echter... indien deze vraag gesteld wordt, vraagt men eigenlijk van mij fraude te plegen. Splitst de osteopaat de factuur in tweeën, dan kan de cliënt deze twee facturen indienen bij de zorgverzekering en krijgt hij naar rato veel meer vergoeding voor terug. Dat is oplichting van de zorgverzekering en daar werk ik niet aan mee.