Wordt osteopathie vergoed?

Osteopathie wordt vergoed door bijna alle zorgverzekeraars. Het bevindt zich niet in de basisverzekering, maar als beweegzorg in de aanvullende zorgverzekering.

Jouw eigen verplichte eigen risico wordt niet aangesproken. De osteopaat voldoet aan de voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt:
Indien de osteopaat is aangesloten/geregistreerd bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging voor osteopathie: het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Gezondheidszorgvergoedingen gelden met name voor behandelingen verricht door therapeuten die aangesloten zijn bij hun register.

Naast ONVZ, PNOzorg en VvAA, zijn er meer zorgverzekeraars die osteopathie volledig vergoeden. De ziektekostenverzekeraar vergoedt osteopathie gedeeltelijk vanuit het aanvullende pakket. Het aantal behandelingen dat nodig is, is over het algemeen laag.

Jouw aanvullende pakket bepaalt de mate van vergoeding, het vergoedingspercentage en het eventuele daglimiet/limiet per behandeling dat kan gelden. In het algemeen geldt; hoe hoger de premie, hoe ruimer de dekking.

Mocht je (ook) in het komende jaar gebruik willen maken van osteopathie, dan is het raadzaam om te kijken of je huidige zorgverzekeraar nog wel toereikend is, of dat het verstandig is om over te stappen.

Wist je dat veel zorgverzekeraars osteopathie vergoeden?

** KLIK **
Reactie plaatsen