Is de osteopaat een arts?

Nee.

Osteopaten in Nederland zijn geen arts. Tenzij zij geneeskunde hebben gestudeerd en deze opleiding hebben afgerond. Je kan het aantal op 1 hand tellen. Het gros van de osteopaten heeft een vooropleiding gehad als fysiotherapeut. Dat ben ik en heb dus - samen met alle nascholingen - een gedegen medische basiskennis opgebouwd.