Osteopathie en de Wkkgz

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg? Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In overeenstemming met de wet Wkkgz, is praktijk Keuning Osteopathie verbonden aan de geschillencommissie zorg.
Jouw osteopaat hoort het uiteraard graag als de cliënt tevreden is. Maar helaas kan het ook wel eens voorkomen dat de behandeling te wensen over laat. Dan is het zowel voor jouzelf als voor je osteopaat prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen. Bespreek de eventuele klachten altijd zo open mogelijk met de osteopaat. Alleen wanneer je je klachten kenbaar maakt, kan jouw osteopaat hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Meer informatie hierover kun je vinden op de websites van het NRO en NVO.