Wordt de osteopathie in Nederland erkend?

Nee. 

Osteopathie is niet een bij de overheid erkend beroep. Door het ontbreken van een wettelijk kader voor osteopathie heeft de beroepsgroep in 1989 een onafhankelijk orgaan opgericht: het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).