Ethiek en professionaliteit in de osteopathie
18 juni 2024 
2 min. leestijd

Ethiek en professionaliteit in de osteopathie

Ethiek en professionaliteit in de osteopathie: een onmisbare basis voor vertrouwen en kwaliteit

Osteopathie is een vakgebied dat draait om het welzijn van de patiënt. Het is een manuele geneeswijze die zich richt op het herstellen van de beweeglijkheid en balans in het lichaam, met als doel het stimuleren van het zelfhelend vermogen. Maar naast de technische vaardigheden die een osteopaat bezit, zijn ethiek en professionaliteit van cruciaal belang voor het succes van de behandeling en het vertrouwen van de patiënt.

Waarom ethiek?

Ethiek in de osteopathie draait om het nemen van verantwoorde beslissingen in het belang van de patiënt. Het gaat om het respecteren van de autonomie van de patiënt, het bieden van zorg die het welzijn bevordert en het voorkomen van schade. Ethische osteopaten streven ernaar om eerlijk, integer en transparant te zijn in hun communicatie met patiënten. Ze houden zich aan de vertrouwelijkheid en waarborgen de privacy van de patiënt.

Een ethische benadering is essentieel omdat het de basis vormt voor een vertrouwensrelatie tussen de osteopaat en de patiënt. Vertrouwen is een cruciaal element in elke therapeutische relatie, omdat het de patiënt in staat stelt zich open te stellen en zich veilig te voelen tijdens de behandeling.

Waarom professionaliteit?

Professionaliteit in de osteopathie omvat een breed scala aan aspecten, zoals:

 • Kwaliteit van zorg: Osteopaten streven ernaar om de best mogelijke zorg te bieden, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en bewezen effectieve behandelmethoden. Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) zegt dat het de kwaliteit van osteopathische zorg in Nederland waarborgt. Het NRO doet dit door: 
  • het vaststellen van kwaliteitseisen voor osteopaten en osteopathische opleidingen; 
  • het registreren van gekwalificeerde osteopaten;
  • het houden van toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen; het bevorderen van de ontwikkeling van de      osteopathie in Nederland.
  Het NRO is van mening dat osteopathie een waardevolle aanvulling is op de reguliere zorg en dat het belangrijk is dat osteopathische zorg van hoge kwaliteit is. Het NRO zet zich in om de kwaliteit van osteopathische zorg in Nederland te waarborgen en te bevorderen.1


 • Communicatie: Een professionele osteopaat communiceert duidelijk en effectief met de patiënt, legt de diagnose en het behandelplan uit, en beantwoordt vragen op een begrijpelijke manier.

 • Samenwerking: Osteopaten werken vaak samen met andere zorgverleners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en specialisten, om de best mogelijke zorg te bieden.

 • Grenzen: Een professionele osteopaat respecteert de grenzen van de patiënt, zowel fysiek als emotioneel, en zorgt voor een veilige en respectvolle behandelomgeving.

 • Bijscholing: Een professionele osteopaat blijft zich voortdurend ontwikkelen en bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied

 • Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden voor Osteopathie bespreekt wat de overeenkomst is tussen een patiënt en een osteopaat. Het beschrijft ook waar de osteopaat voor verantwoordelijk is. De osteopaat moet gekwalificeerd zijn en de richtlijnen van de NRO volgen. De patiënt is verantwoordelijk voor het begrijpen van zijn behandeling en het informeren van de osteopaat over alle relevante veranderingen.2

Professionaliteit draagt bij aan de kwaliteit van de zorg en zorgt ervoor dat de patiënt zich serieus genomen en goed behandeld voelt. Het creëert een professionele en respectvolle omgeving waarin de patiënt zich veilig en vertrouwd voelt.

Ethiek en professionaliteit bij Keuning Osteopathie

Bij Keuning Osteopathie in Den Haag staan ethiek en professionaliteit hoog in het vaandel. Osteopaten zijn hoogopgeleid en geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Keuning Osteopathie hanteert een strikte ethische code en streeft naar de hoogste kwaliteit van zorg.

Wij geloven dat een open en eerlijke communicatie, respectvolle behandeling en een focus op de individuele behoeften van de patiënt essentieel zijn voor een succesvolle behandeling. Wij werken samen met andere zorgverleners en streven naar continue professionele ontwikkeling om onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden.

Conclusie

Ethiek en professionaliteit zijn onlosmakelijk verbonden met de osteopathie. Ze vormen de basis voor een vertrouwensrelatie tussen de osteopaat en de patiënt, en dragen bij aan de kwaliteit van de zorg. Bij Keuning Osteopathie in Den Haag streven wij ernaar om deze waarden in elke behandeling tot uiting te laten komen. 1. https://osteopathie-nro.nl/
 2. https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/algemene-voorwaarden/osteopathie.pdf/
Reactie plaatsen

Zoek in online osteopathie blog